INBLOK architekti

Parkovací dům Klatovy, INBLOK architekti, soutěž 2009 - 2. místo