INBLOK architekti

Revitalizace průmyslového areálu, Proseč nad Nisou, Simona Ledvinková, Martin Řežábek, ISI s.r.o. 2008