INBLOK architekti

Chráněná dílna Portus Davle, Tomáš Kocourek, Simona Ledvinková, Martin Řežábek, soutěž 2010

Předchozí stránka

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

Následující stránka
Předchozí stránka
Pozemek je u rušné silnice, chybí mu ochranná zóna. Prostor mezi pozemkem a silnicí má navíc nejistou budoucnost, možná zde bude i autobusová zastávka. Nyní je tam asfaltová neurčitá plocha, parkoviště přes které je příjezd k sousedním stavbám. Síla vltavského údolí je znát, i když je řeka až za silnicí, za stromy. Jedinou stavbou, která je v blízkém okolí, je podivná srostlice rodinného domu a jakési neurčité přístavby s příslušenstvím stánkového prodeje zeleniny. Tahle věc nepromlouvá srozumitelnou řečí, nevšímáme si jí. Podobná výška domu vyplývá z regulativ, nemá jiný vztah. Dům proto reaguje na směr řeky a směr silnice, stojí s nimi rovnoběžně. Výška hřebene staveb má být dle předběžných regulativ 7m, tvar střechy není omezen. Proto byly zvoleny ploché střechy, které umožňují využít celý obestavěný prostor. I tak je výška domu 7,3m nad terénem. Konzultace se starostou Davle a stavební úřednicí potvrdila možnost úpravy regulativ - výšky v termínu před podáním žádosti o stavební povolení, aby mohla být stavba schválena v navržené podobě. I když pozemek není v zátopové oblasti Q100, při povodních v roce 2002 na něj voda dosáhla. Proto dům vyzdvihujeme do výšky ¾ metru nad terén. V takové úrovni je možné se cítit bezpečně a současně není problém s provozem výroby. Je zajištěno plynulé zásobování i bezbariérový vstup. Fundament na který je dům vyzdvižen je proveden z cihel „Akce cihla“. Jedna z aktivit sdružení je zde prezentována jako základní stavební kámen. Z těchto cihel jsou provedeny také parapety a římsa. Dům je jednoduchý bez rozmáchlých gest, řád sloupů a trámů prvního patra jakoby chtěl vnést klid do myslí těch, kteří dům obývají. Výplně rámů jsou provedeny z desek ručně malovaných lidmi s mentálním postižením v rámci terapeutických cvičení. Desky lze měnit, celý dům se stává výstavní plochou Přízemí je zděné – ochranné, bytelné, patro je lehké, dřevěné, vzdušné, inspirativní s výhledy do dálky, je to místo duševní činnosti a ideového vedení centra.

Zastavěná plocha: 283 m2
Obestavěný prostor: 1750 m3
Užitná plocha: 395 m2

Následující stránka